Månadsarkiv: juli 2014

Ställ frågor till läroplanen

Onsdagen (observera byte av veckodag) 27 augusti kl 19.00 – 21.00 diskuterar vi vårt uppdrag utifrån läroplanens skrivningar.

Efter att ha läst Anne-Marie Körlings bok ”Läraren inom mig” kommer kvällens pedagogiska pub ha fokus på hur vi arbetar med läroplanen och dess innehåll på den lokala skolan.

Här följer några citat ur Anne-Marie Körlings bok:

Låt oss exempelvis leka med tanken att alla meningar i läroplanen är frågor. Då har vi förändrat läroplanens innehåll, hoppat in mellan raderna, levandegjort och problematiserat den. Genom att göra om meningarna till frågor kliver vi rakt in i texten med våra egna svar och med kunskap ur vår praktik. Det är kreativt.

Låt oss ta meningen: ”att nya metoder prövas och utvecklas”. Detta är en mening ur läroplanens inledande stycke. Vi gör om den till en fråga. Våra svar ska visa på mångfald, hämtas ur vår erfarenhet och ur vår praktik. Vilka nya metoder prövas och utvecklas vid skolan? Frågan som ställs i kollegiet kan och bör utmynna i en diskussion. Då vi besvarar frågan ska vi inte värdera de svar som kommer utan låta svaren åskådliggöra den variation av nya metoder som prövas och utvecklas vid skolan. …Det är viktigt att lärandeklimatet präglas av respekt och tolerans, att varje lärare ges talutrymme.

Det här handlar inte om att identifiera bristerna i skolan utan lyfta fram det som äger rum i den.

Den fråga vi besvarar i kollegiet ska också bli den fråga vi ställer till eleverna.

… enligt Hattie, skapa skolor, personalrum och klassrumsmiljöer där misstag välkomnas som en möjlighet för lärande, där förkastad felaktig kunskap och förståelse är välkommen och där de som vistas och deltar kan känna trygghet i att lära, lära igen och utforska kunskap och förståelse.

Under kvällen tänker vi tillsammans hur vi kan ställa frågor till läroplanen och hur vi kan ge svar på dessa frågor.

Ta gärna med dig några kollegor och anmäl er först här.

Välkomna!

 

 

 

 

 

Annonser