Månadsarkiv: oktober 2014

Synliggör lärandet

Diskussion om hur vi synliggör lärandet tillsammans med våra barn och ungdomar i de verksamheter vi arbetar i.

På Skolporten hittade vi en artikel om Catharina Tjernberg med anledning av hennes avhandling om vad de framgångsrika lärarna gör i sitt klassrum och vad det är som fungerar i läs- och skrivundervisningen. Här ett citat från artikeln:

I spåren av Pisa talar man mycket om att lärarna måste utbilda sig och att vi måste höja lärarlönerna. Men det viktigaste är inte att lära ut arbetssätt och metoder, utan om att ge lärarna möjlighet att lära och utveckla handlingsreflektion som ett redskap i sitt arbete. Vi måste synliggöra lärandeprocessen, eftersom det finns ett komplext samspel mellan elevens lärande, lärarens eget lärande, och hur läraren utvecklar sin egen yrkeskompetens.

Anmäl dig till puben här

Annonser