Månadsarkiv: mars 2016

Är språket en avgörande betydelse för elevernas utveckling och lärande?

Då var det dags för vårterminens tredje pub som kommer att fokusera på språket. Vi träffs som vanligt på Joda bar tisdagen den 22 mars kl:19.00-21.00.

Du anmäler dig här. och följer sedan följande instruktion: Klicka på den gröna knappen ”Register”, därefter klickar du på den gröna knappen ”Checkout”. Fyll i namn och e-post och avsluta din anmälan genom att klicka på den gröna knappen ”Complete Registration”).

”Läsförståelse och skrivförmåga är avgörande för elevers utveckling och lärande i skolan liksom för framtida delaktighet i samhälls- och yrkesliv. Elevers språk- och kommunikationsutveckling är alla lärares ansvar”. 

Så lyder inledningen på läslyftets Läs- och skrivportal. Men att utveckla elevers läs- och skrivförmåga är lättare sagt än gjort. Kring detta viktiga område kommer vi att fokusera på vid nästa Pubkväll. Vi kommer att få besök av Christina Nilsson, skolbibliotekarie på Högby, Garda och Stånga. Christina berättar om sitt arbete kring språk och läsning. Hon kommer även att ha med sig några litteraturtips.

Men du har säkert redan nu tankar, idéer, egna erfarenheter kring språket, läsning – och att skriva. Hör dessa delar ihop? Vad har du upptäckt kring läsning- och skrivning i arbetet med dina elever? Vad är viktigast att tänka på i den tidiga språkinlärningen? Är det viktigt att eleverna formar bokstäverna rätt? När ska man börja träna barnen att forma bokstäverna riktigt?

Ni är varmt välkomna att diskutera detta med varandra!

Annonser