Månadsarkiv: februari 2017

Specialpedagogiskt team som inspirerar!

Varmt välkomna till pedagogisk pub: tisdagen 21 februari 19.00 på Restaurang JODA.

Denna kväll har vi bjudit in Lyckåkerskolans specialpedagogiska team som kommer att inspirera och berätta om sitt arbete inom elevhälsa.  Teamet består av:

Monica Norström; specialpedagog

Marianne Hallenbring; speciallärare med inriktning läs/skriv och språkutveckling

Sabina Meimermondt; inriktning matematik

Teamet kommer att delge oss hur de i organiserat sitt arbete på Lyckåkerskolan utifrån sina olika professioner. De kommer även att ge oss en generell inblick i hur man kan tänka kring ledning och stimulans, extra anpassningar och särskilt stöd utifrån Skolverkets direktiv.

För dig som inte varit med tidigare är pedagogisk pub en mötesplats för dig som vill få inspiration, nya idéer och kontakter. Vi har oftast ett tema kring varje pub och bjuder gärna in gäster som kan ge input genom att berätta om sina erfarenheter. Pedagogisk pub på Gotland ger möjlighet för yrkesverksamma och studenter till samtal om pedagogik och lärande.

Spännande, intresserande och givande!

Varmt välkomna: lärare, fritidspedagoger, förskolelärare, specialpedagoger, speciallärare, lärarstudenter, rektorer och förskolechefer. Alla som är intresserade och av lärande och skola!

 

Annonser