Månadsarkiv: mars 2017

Projektet E-M@TI-ON en form av kollegialt lärande!

Varmt välkomna till pedagogisk pub: tisdagen 25 april 19.00 på Restaurang JODA.

Vi är glada över att kunna presentera två pedagoger som kommer att berätta om internationellt utbyte och kollegialt lärande.

Daniel Sundberg och Lotta Thellman, som arbetar på Fole skola.

De påbörjade i höstas ett 3-årigt internationellt EU-projekt tillsammans med skolor från fem andra länder. Projektet heter E-M@TI-ON och är en form av kollegialt lärande som berör bl.a. programmering, matematik och konflikthantering. Lärare från de deltagande skolorna träffas på möten en gång per termin, och en gång per läsår kommer vi även göra resor med några elever. De vill berätta om detta projekt, och kanske inspirera andra att också söka!

För dig som inte varit med tidigare är pedagogisk pub en mötesplats för dig som vill få inspiration, nya idéer och kontakter. Vi har oftast ett tema kring varje pub och bjuder gärna in gäster som kan ge input genom att berätta om sina erfarenheter. Pedagogisk pub på Gotland ger möjlighet för yrkesverksamma och studenter till samtal om pedagogik och lärande.

Spännande, intresserande och givande!

Varmt välkomna: lärare, fritidspedagoger, förskolelärare, specialpedagoger, speciallärare, lärarstudenter, rektorer och förskolechefer. Alla som är intresserade av lärande och av skola!

Annonser

Jämställdhet som pedagogisk fråga!

Varmt välkomna till pedagogisk pub: tisdagen 28 mars 19.00 på Restaurang JODA.

Denna kväll bjuder vi in till diskussioner och samtal kring jämställdhet. Vi är glada över att kunna presentera tre pedagoger och en strateg som kommer att berätta om sina roller och arbete inom detta område.

Katrin Rindlaug: Jämställdhetstrateg, Region Gotland

Liza Adman och Jerry Jacobsson: Genuspedagoger, Wisby Gymnasiet

Marit Olsson: Genuspedagog i För- och grundskolan

Katrin Rindlaug arbetar utifrån strategin jämställdhetsintegrering. Det innebär kort att ett jämställdhetsperspektiv ingår i allt beslutsfattande, planering och utförande av en verksamhet. Den service gotlänningarna erbjuds ska vara jämställd. Bemötande och möjligheter att utvecklas ska vara likvärdiga, oberoende av om gotlänningen är kvinna eller man. Katrin kommer att beskriva uppdraget och sin roll som jämställdhetstrateg.

Liza Adman och Jerry Jacobsson, Wisbygymnasiet, har arbetat fram ett konkret material och lektionsupplägg som de undervisar efter. Upplägget kallas IRL och står för Identitet, relationer och levnadsnormer. Liza och Jerry kommer att presentera sitt arbete och de tankar de har kring sitt uppdrag samt ge exempel på lektioner som de arbetat fram.

Marit Olsson har arbetat i 13 år som genuspedagog inom Gotlands för- och grundskolor. Arbetet för jämställdhet i skolan handlar om att motverka traditionella könsmönster och ge eleverna likvärdiga möjligheter att utvecklas oberoende av kön. Marit kommer att berätta närmare om uppdragets olika förutsättningar genom åren, utveckling som skett samt om de behov som funnits och finns.

För dig som inte varit med tidigare är pedagogisk pub en mötesplats för dig som vill få inspiration, nya idéer och kontakter. Vi har oftast ett tema kring varje pub och bjuder gärna in gäster som kan ge input genom att berätta om sina erfarenheter. Pedagogisk pub på Gotland ger möjlighet för yrkesverksamma och studenter till samtal om pedagogik och lärande.

Spännande, intresserande och givande!

Varmt välkomna: lärare, fritidspedagoger, förskolelärare, specialpedagoger, speciallärare, lärarstudenter, rektorer och förskolechefer. Alla som är intresserade av lärande och av skola!