Etikettarkiv: Matematik

Projektet E-M@TI-ON en form av kollegialt lärande!

Varmt välkomna till pedagogisk pub: tisdagen 25 april 19.00 på Restaurang JODA.

Vi är glada över att kunna presentera två pedagoger som kommer att berätta om internationellt utbyte och kollegialt lärande.

Daniel Sundberg och Lotta Thellman, som arbetar på Fole skola.

De påbörjade i höstas ett 3-årigt internationellt EU-projekt tillsammans med skolor från fem andra länder. Projektet heter E-M@TI-ON och är en form av kollegialt lärande som berör bl.a. programmering, matematik och konflikthantering. Lärare från de deltagande skolorna träffas på möten en gång per termin, och en gång per läsår kommer vi även göra resor med några elever. De vill berätta om detta projekt, och kanske inspirera andra att också söka!

För dig som inte varit med tidigare är pedagogisk pub en mötesplats för dig som vill få inspiration, nya idéer och kontakter. Vi har oftast ett tema kring varje pub och bjuder gärna in gäster som kan ge input genom att berätta om sina erfarenheter. Pedagogisk pub på Gotland ger möjlighet för yrkesverksamma och studenter till samtal om pedagogik och lärande.

Spännande, intresserande och givande!

Varmt välkomna: lärare, fritidspedagoger, förskolelärare, specialpedagoger, speciallärare, lärarstudenter, rektorer och förskolechefer. Alla som är intresserade av lärande och av skola!

Annonser

MATEMATIK Kan det vara en spännande resa från F-klass till högstadiet?

Onsdagen den 31 augusti välkomnar vi Kickie Garberg och Gittan Larsson, båda med lång erfarenhet av undervisning i Montessori-matematik och specialpedagogiska metoder. Kickie och Gittan kommer att för oss berätta hur de tänker kring matematik och matematikinlärning. De kommer även att visa oss konkret material. Här nedan kan ni se delar av kvällens innehåll:

  • Montessorimaterial – en progression hela vägen
  • Kan förståelse skapa lust för lärande?
  • Upplev matematik med alla sinnen
  • Upplevelser som stärker det matematiska minnet
  • Konkret material – en förutsättning för abstraktion
  • Se samband, likheter/olikheter
  • Kritiska punkter/kontrollstationer
  • Material för både nyinlärning och ominlärning

Som vanligt befinner vi oss på Joda Bar i Visby hamn. Puben startar 19.00.

Välkomna!

Ulrika och Linda

Ps!  För er som vill, börjar vi med att fira höstens pedagogiska pub med ett erbjudande. Vid 18.00 samlas för att gemensamt äta en buffé innan. För mer information se här på webbsidan.